Sinterklaas
Sprookje Franeker

maandag t/m vrijdag
25-29 november 2019

De Koornbeurs Franeker

Over de stichting

Een speciaal bedankje namens het bestuur en de spelers naar iedereen die is geweest bij onze voorstellingen.
We hopen jullie volgend jaar weer terug te zien!

Over de Stichting

De Stichting Sinterklaassprookje Franeker bestaat sinds 1949. De opzet van de Stichting is om voor leerlingen van groep 3 tot en met 8 van de basisscholen in de omliggende dorpen van Franeker en de scholen in Franeker zelf rond Sinterklaas een voorstelling te bezoeken. In theater de Koornbeurs te Franeker willen we de kinderen in aanraking laten komen met cultuur en het theater. Jaarlijks wordt er in de laatste week van november voor bijna 2000 basisschool leerlingen een voorstelling gegeven. Een hele organisatie, welke volledig door vrijwilligers wordt ingevuld. Van grimeurs tot decorbouw en van acteurs tot de kleedsters. Vele mensen zijn al vanaf augustus druk bezig om alles eind november op en top op de planken te krijgen.

Planning voor de voorstelling

Hieronder staat de complete planning voor al de voorstellingen van 2019.
Al de voorstellingen bevinden zich in de Koorbeurs Franeker.

25 t/m 28 november zijn de voorstellingen alleen voor de basisscholen.
29 november is de avond voor alle volwassenen.

Maandag 25 november

Ochtend

CBS de Korendrager
CBS 't Anker (onderbouw)

OBS de Steven (onderbouw)
OBS de Opslach (onderbouw)
CBS de Skeakel

Dinsdag 26 november

Ochtend

CBS de Toermalijn (bovenbouw)
CBS It Iepen Finster
SO 't Twalûk

OBS de Steven (bovenbouw)
KBS de Kabas (bovenbouw)
OBS de Lytse Terp

Woensdag 27 november

Ochtend

CCBS 't Anker (bovenbouw)
KBS de Kabas (onderbouw)
CBS Staetslansskoalle

Donderdag 28 november

Ochtend

CBS de Toermalijn (onderbouw)
SBO de Bolder (onderbouw)
Waadwizer (onderbouw)
CBS de Flambou

OBS de Opslach (bovenbouw)
SBO de Bolder (bovenbouw)
Waadwizer (bovenbouw)
OBS de Oanset

Vrijdag 29 november

Familie en vrienden!

Leden

  • Inge Teertstra

  • Afra van Velse
  • Annie de Ruijter
  • Bea Wallendal
  • Ellen Hoekstra
  • Esther van den Bos
  • Hetty Verhoeve
  • Joop Teertstra
  • Jorn Aardema
  • Judith Hoekstra
  • Kjeld Grijpma
  • Marieke Oosterwechel
  • Marion de Haan
  • Mark Hanenburg
  • Meine Zijlstra
  • Nikki Teertstra
  • Peter Buijs
  • Petra Lolkema
  • Siegerke Atema
  • Wendy Grijpma
  • Wouter vd Wal

  • Led1

  • Willem Liezenga
  • Henk Brijker
  • Hermam Sriamin
  • Marjan de Jonge
  • Paul Strikwerda
  • Piet van den Brink
  • Susan Mulder

  • Led2

  • Dineke Bos
  • Jolanda Westra

  • Led3

  • Baukje Hylkema
  • Martina Tigchelaar

  • Led4

Bestuur

Hieronder bevinden al onze bestuursleden van de stichting en het sprookje


Elk jaar altijd weer een gezellige sfeer, veel mensen in de zaal en een super leuke groep mensen! (foto's 2013 t/m 2018)


Doneeractie

Helpt u Stichting Sinterklaassprookje Franeker op weg naar een 70 jarig jubileum?!

Stichting Sinterklaassprookje Franeker bestaat sinds 1949.

De opzet van de Stichting is om voor leerlingen van groep 3 tot en met 8 van de basisscholen uit de gehele gemeente rond Sinterklaas een voorstelling te verzorgen. In theater de Koornbeurs te Franeker willen we de kinderen in aanraking laten komen met cultuur en het theater. Jaarlijks wordt er in de laatste week van november wekelijks voor in totaal bijna 2000 basisschool leerlingen een voorstelling gegeven. Een hele organisatie, welke volledig door vrijwilligers wordt ingevuld. Van grimeurs tot decorbouw en van acteurs tot de kleedsters. Vele mensen zijn al vanaf maart druk bezig om alles eind november op en top op de planken te krijgen.

Sinds twee jaar hebben we ook een speciale middagvoorstelling voor doelgroepen. Deze middag wordt erg prositief ervaren en beleefd. Daarnaast is er nog steeds een avondvoorstelling voor belangstellenden.

In 2009 hebben we een jubileum van 60 jaar Sinterklaassprookje gevierd en we zouden het allemaal super vinden om ook een 70 jarig jubileum te mogen vieren. Om dit mogelijk te maken hebben we iedereen nodig die het Sinterklaassprookje Franeker wilt sponsoren!

Helpt u ons?

Sponsoren

Zonder de hulp van al onze sponsors was het nooit mogelijk geweest om al deze sprookjes uit te voeren.
Bedankt voor al de hulp!

Historie Sinterklaassprookje

Na de Tweede Wereldoorlog ( mogelijk al in 1945) startte de V.O.O. ( Vereniging voor Openbaar Onderwijs) met het Sinterklaassprookje te Leeuwarden. Ieder jaar werd er een nieuwe sprookje opgevoerd. Deze sprookjes werden door leerkrachten van de Openbare Scholen opgevoerd voor kinderen van deze Openbare Scholen uit Leeuwarden. Dit gebeurde eind november begin december zodat Sinterklaas zelf ook kon komen kijken. Al gauw gingen meerdere plaatsen dit overnemen. Zo ook in Franeker. Een paar jaar wel, een paar jaar niet, vanwege gebrek aan spelers, maar vanaf 1949 is er jaarlijks een Sinterklaassprookje opgevoerd in Franeker met uitzondering van het jaar dat de Koornbeurs werd verbouwd. Naast de uitvoeringen voor leerlingen konden ook patienten van de PZ een middag langs komen alsmede bewoners van de bejaardenhuizen. Daarnaast werd er 2 keer een avonduitvoering gespeeld. Eén voor pubers en één voor belangstellenden ouders. De meisjes van de Huishoudschool naaiden de eerste jaren de kostuums. Inmiddels is dat overgenomen door vrijwilligers. Lange tijd mochten alleen leerlingen van de Openbare Scholen uit de Gemeente Franekeradeel deze sprookjes bezoeken. Ook de spelers waren enkel leerkrachten van de Openbare Scholen. Inmiddels komen al vele jaren alle kinderen die in Gemeente Franekeradeel naar school gaan een bezoek brengen aan het Sinterklaassprookje. Daarnaast is er nog steeds een avondvoorstelling voor belangstellenden.

Jubileumboek 60 jarig bestaan

In 2009 werd het 60e Sinterklaassprookje van Franeker opgevoerd. In 1945 begon deze traditie in Friesland te komen. Ook in Franeker begon het VOO onderwijzers van de basisscholen warm te krijgen voor het opvoeren van een Sinterklaassprookje in de Koornbeurs. In het begin waren er af en toe opstart problemen waardoor er nog niet ieder jaar een sprookje werd opgevoerd, maar uiteindelijk lukte het toch om jaarlijks een voorstelling te maken. Vele, vele mensen hebben zich hier de afgelopen jaren voor ingezet. Daarom is er ter gelegenheid van het 60e Sinterklaassprookje een Jubileum boek uitgegeven. Dit boek geeft aan de hand van foto’s een overzicht van de afgelopen 60 jaren. Van bijna elk sprookje zijn een aantal foto’s opgenomen en zijn namen van de personen op deze foto’s erbij gezocht.

Neem contact op

Wilt u zich inschrijven als speler of achter de schermen meewerken aan het prachtige sprookje? Zoals het bij het bestuur, vrijwilliger, decor bouwen of kleding bedenken/maken? Neem dan gerust contact met ons op. Ook kunt u met veel overige vragen bij ons terecht!

Adres

St. Sinterklaassprookje Franeker
Mv. C. de Jong
Botterhof 30
8862 PT te Harlingen